Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu


Beyazıt’ta öğrenci hareketinin öne çıktığı okulların başında gelen Maliye Muhasebe Yüksek Okulu, devrimci öğrencilerin çoğunlukta olduğu, 1975-1980 yılları arasında yapılan saldırılara karşı direnen okullardan biridir. Öğrenciler tarafından kurulan Maliye Muhasebe Araştırma Derneği (MAMAD) sadece okulun değil, Beyazıt’taki devrimci öğrencilerin de toplandığı bir merkez olmuştur.

1982 yılında Galatasaray İşletmecilik Yüksekokulu, Aksaray Yüksek Ticaret Okulu ve Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu’nu da bünyesine katan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Marmara Üniversitesi’ne bağlanarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ismiyle eğitime devam eder. Maliye Muhasebe Yüksek Okulu binası, 1984’te kurulan Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılır ve 2013’te taşınır.

1980’den sonra Marmara Üniversitesi’ne bağlanan Maliye Muhasebe Yüksek Okulu binası bugün terk edilmiş durumda, 2021.
Fotoğraf: Çağrı İşbilir