İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi


Tarihi Darülfünun-i Osmanî’ye kadar uzanan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, 1933’te Zeynep Hanım Konağı’nda öğretime başlamış, 1942’de çıkan yangında konak tamamen yanmış ve 1952’de Mimar Emin Onat ve Mimar Sedat Hakkı Eldem tarafından inşa edilen Fen ve Edebiyat fakülteleri binasında öğretime devam etmiştir.

1909 ile 1942 yılları arasında Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin bulunduğu, yanan Vezneciler Zeynep Hanım Konağı.
Feza Kürkçüoğlu Arşivi

Fen Fakültesi, 1968’den başlayarak ülkücülerin saldırılarına karşı koyan, 1975 ile 1980 arasında da saldırılara devrimci öğrencilerin direniş gösterdiği okullardan biri olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Beyazıt, 1960.
SALT Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi
Geçmişten beri aynı binada eğitim veren İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nin giriş kapısı, 2021.
Video-Fotoğraf: Çağrı İşbilir