Adli Tıp-Morg


Gülhane Parkı’nın karşı sırasında yer alan eski Adli Tıp-Morg binası, 1975 ile 1985 arası devrimci öğrencilerin öldürülen arkadaşlarının cenazelerini almak için sıkça geldikleri bir mekândır.

1923’ten sonra uzun yıllar Adli Tıp-Morg binası olarak kullanılan “Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi” eski bir fotoğrafta.
Feza Kürkçüoğlu Arşivi

1875’te “Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi” olarak inşa edilen bina zaman içinde çeşitli kamu kurumlarının kullanımına verilmiştir. Önce kısa bir süre telgrafhane, 1918’de İstanbul’un işgali sırasında Fransızların “Sirkeci Karargâhı” daha sonra da “Mekteb-i Mülkiye” olan bina, Cumhuriyet’in ilanından sonra uzun yıllar Adli Tıp-Morg binası olarak kullanılmıştır. 1985 ile 1994 yılları arasında “Devlet Güvenlik Mahkemesi” ardından da “Çocuk Suçları Mahkemesi” tarafından kullanılan bina, 2017’de “İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Gülhane Yerleşkesi” olmuş, günümüzde de Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir.

Eski bir fotoğrafta uzun yıllar boyunca Adli Tıp-Morg hizmeti veren bina.
Feza Kürkçüoğlu Arşivi

Halen restorasyonu devam eden bina, İstanbullu devrimcilerin cenazelerini teslim aldıkları mekân olarak hafızalarında acı anılarla yer almaktadır.

Uzun yıllar Adli Tıp-Morg olarak hizmet veren bina yeniden restore edilmekte, 2021.
Video-Fotoğraf: Çağrı İşbilir