Sinematek Derneği


Sinematek Derneği, 1965’te Onat Kutlar’ın öncülüğünde kurulmuştur. Sinematek, önce İstiklal Caddesi Mis Sokak’ta, Şişli Kervan Sineması’nda ve 1970’ten sonra da Sıraselviler’deki Sinematek salonunda düzenlediği film gösterileri, açık oturumlar ve sergiler ile bilinmektedir. Klasik filmlerin yanı sıra yeni Türk filmlerinin gösteriminin yapıldığı Sinematek, düzenlediği “Çehov Uyarlamaları”, “Fransız Yeni Dalga Akımı”, “İtalyan Yeni Gerçekçiliği” gibi toplu gösterimlerde de bulunmuştur. 1966-1970 yılları arasında Yeni Sinema ile 1970-1972 yılları arasında da Film 70, Film 71 ve Film 72 aylık dergilerini çıkaran Sinematek, sinema kitapları da yayınlar.

Devrimci gençliği dönemin Amerikan sineması dışındaki sinema ile tanıştıran Sinematek, 1975-1980 yılları arasında toplu film gösterileri düzenler. Avrupa ve sosyalist ülkelerin filmleri, özellikle Sovyet, Macar ve Çek sinemasının filmleri ilgiyle izlenir. 12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra diğer dernekler gibi Sinematek de kapatılır.

Sinematek Derneği’nin 1970 ile 1980 arasında hizmet verdiği bina (ortadaki binanın bodrum katı), 2021.
Video-Fotoğraf: Çağrı İşbilir
Sinematek Derneği’nin 1970 ile 1980 arasında hizmet verdiği bina, 2021.
Video-Fotoğraf: Çağrı İşbilir