İstanbul Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi


1961 yılında kurulan, İstanbul Üniversitesi öğrencilerine temel sağlık ve kültür hizmeti sunan İstanbul Üniversitesi Mediko-Sosyal merkezi uzun yıllar boyunca devrimci öğrenci hareketinin kültür-sanat faaliyetleri yürüttüğü mekânlardan biri olmuştur.

1974 yılından başlayarak 12 Eylül Darbesi’ne dek üniversiteye bağlı fakültelerde resmî birimlerde, yoksa kurulan derneklerde örgütlenen devrimci öğrenciler tiyatro, müzik, folklor, spor gibi alanlarda çalışma sürdürdüler. Bu yıllar arasında şenlikler, geceler, konserler ve tiyatro oyunları tertipleyen öğrencilerin bu merkezdeki en son etkinliği Mart 1980’de gerçekleşen “İstanbul Üniversitesi Kültür Şenliği” oldu.

İstanbul Üniversitesi fakültelerine yakın bir noktada bulunan Mediko Sosyal Merkezi, 2021. 
Video-Fotoğraf: Çağrı İşbilir