İstanbul Tabip Odası


Türk Tabipler Birliği 1953’te İstanbul’da kurulmuştur. O dönemde ülke çapında açılan 23 odadan biri de İstanbul Tabip Odası’dır. 1975’te bugün hizmet verdiği bina inşa edilmiştir. Toplumsal muhalefetin yükseldiği yıl oda yönetiminde de değişim olur. 1975 ile 1980 yılları arasında olduğu kadar 12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra da insan hakları ve işkence konularında tavır alan bir kuruluş olan İstanbul Tabip Odası, bu tavrını devam ettirmektedir.

İstanbul Tabip Odası binası, 2021. 
Video-Fotoğraf: Çağrı İşbilir