İstanbul Erkek Lisesi


Cağaloğlu’nda bugün İstanbul Erkek Lisesi olarak kullanılan eski Düyun-u Umumiye (Osmanlı Devleti Genel Borçlar Kurumu) binası, Mimar Alexandre Vallauri tarafından 1897’de inşa edilmiştir. Tarihi 1884’te açılan Numune-i Terakki’ye kadar uzanan okul, 1923’te “İstanbul Erkek Lisesi” ismini alarak, 1933’te de bugünkü tarihi binasına taşınmıştır.

Eski bir kartpostalda İstanbul Erkek Lisesi binası.
Feza Kürkçüoğlu Arşivi

1970’li yıllardan başlayarak devrimci öğrenci hareketi içinde öne çıkan okul, boykot ve işgaller ile gündeme gelmiş, okulun yanındaki lokal, öğrencilerin örgütlendiği bir yer olmuştur. 1931’de mezunlarının kurduğu İstanbul Lisesi Mezunları Cemiyeti, 1987’de İstanbul Erkek Liseliler Derneği olarak etkinliklerine devam etmektedir.

1970’li yıllarda İstanbul Erkek Lisesi.
SALT Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi
1970’li yıllarda İstanbul Erkek Lisesi.
SALT Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi
1970’li yıllarda İstanbul Erkek Lisesi.
SALT Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi
Geçmişten bu yana aynı binada eğitim veren İstanbul Erkek Lisesi, 2021. 
Video-Fotoğraf: Çağrı İşbilir